Übernachten / Zostać

Zu Gast in einem besonderen Haus 

Gość w specjalnym domu

Gerhart Pohl traf sich in „Der Fluchtburg“ regelmäßig mit seinen Freunden, die die selben Ansichten vertraten, wie er selbst. Für viele Menschen, die vor dem faschistischen III Reich flohen, war dieses Haus ein Zufluchtsort und Fluchtburg auf dem Weg in die Emigration über Tschechien. Neben vielen Künstlern, Schriftstellern, Journalisten und Theologen, fanden auch Wissenschaftler und Politiker Zuflucht. Diese Ereignisse führten dazu, dass dieses Haus den Beinamen „Die Fluchtburg“ bekam. 

Pisarz spotykał się regularnie w „Bezpiecznej Przystani” z przyjaciółmi i osobami o poglądach podobnych do jego własnych. Dla wielu ludzi uciekających przed faszystowską III Rzeszą, dom ten był schroniskiem i przystanią w drodze na emigrację przez Czechy. Oprócz szeregu artystów, pisarzy, dziennikarzy i teologów, schronienie w tym domu znaleźli również naukowcy i politycy. Wydarzenia te spowodowały, że temu domowi nadano przydomek „Bezpieczna Przystań” (Die Fluchtburg).

Luise Pohl, seine Schwägerin, die in dieses Haus während des II Weltkrieges aufgenommen wurde wohnte in Wilcza Poręba bis zu ihrem Tod. Sie pflegte den Besitz mit besonderer Hingabe und hatte in dieses Haus viele Gäste eingeladen; Künstler, Diplomaten, Geistliche, sowie einen großen Freundeskreis. Sie starb in diesem Haus kurz vor ihrem 100. Geburtstag im Jahre 2006 und die „Fluchtburg“ ging in den Besitz der Evangelisch-Augsburgischen Gemeinde Wang über. Luise Pohl wurde auf dem Gemeindefriedhof bei der Kirche Wang beigesetzt.

Luise Pohl, jego bratowa, którą przyjęto do tego domu w czasie II wojny światowej, mieszkała w Wilczej Porębie do końca swoich dni. Z ogromnym zamiłowaniem pielęgnowała tą posiadłość. Gościła w jej progach artystów, dyplomatów, duchownych oraz szerokie grono przyjaciół. Zmarła w nim tuż przed ukończeniem swoich setnych urodzin, w roku 2006, przekazując na własność „Bezpieczną Przystań” Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Wang w Karpaczu i została pochowana na cmentarzu parafialnym przy kościele Wang.


Die Evangelisch-Augsburgische Gemeinde Wang und dessen Freunde möchten, dass dieses Haus als Zeugnis für Kultur und Geschichte für weitere Generationen erhalten bleibt. Wenn Sie die einmalige Möglichkeit nutzen möchten, in dem Haus mit seiner besonderen Atmosphäre und Geschichte zu übernachten, finden Sie alle wichtigen Informationen dazu hier: http://wang.com.pl/noclegi/bezpieczna-przystan/

Parafia Ewangelicko-Augsburska Wang wraz z wieloma Przyjaciółmi pragnie, aby ten dom został zachowany jako świadectwo kultury i historii dla kolejnych pokoleń. Jeśli chciałbyś skorzystać z wyjątkowej okazji spędzenia nocy w domu z jego wyjątkową atmosferą i historią, wszystkie ważne informacje znajdziesz tutaj:http://wang.com.pl/noclegi/bezpieczna-przystan/